Звернення громадян

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

тел.,факс: 4-22-99, електронна пошта: zagvidkr@ukrpost.ua


0 800 507 309 – телефонний номер урядової «гарячої лінії», що забезпечує спілкування Уряду з громадянами, дозволяє: їм оперативно отримувати достовірну інформацію, відповіді від органів виконавчої влади на скарги, заяви, пропозиції щодо вирішення порушених питань і задоволення законних прав та інтересів заявників.
Урядова «гаряча лінія» працює крім неділі та святкових днів за наступним графіком: понеділок-п’ятниця – з 8 до 21 години, субота – з 8 до 19 години.
  Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні.

28 жовтня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» (№577-VIII від 02.07.2015 року) яким передбачено, що письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Електронне звернення в Красилівську районну державну адміністрацію можна надіслати на таку електронну адресу
: zagvidkr@ukrpost.ua

Звертаємо увагу, що електронне звернення має бути оформлене належним чином відповідно до вимог вищевказаного Закону.
Зокрема, у зверненні має бути зазначено:
- прізвище, ім’я, по батькові, 
- місце проживання громадянина, 
- суть порушеного питання: зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш, як через десять днів від дня його надходження.

За дорученням Президента України відкрито «гарячу телефонну лінію» для родичів учасників антитерористичної операції.
За телефонним номером
(044) 255-69-55 щоденно з 8 до 20 години консультанти надаватимуть інформацію про солдатів, які захищають Батьківщину. Інформація на «гарячій лінії» оновлятиметься двічі на добу.
Консультанти на «гарячій лінії» оперативно реагуватимуть на запити та скарги, які надходитимуть від громадян, а також по можливості надаватимуть їм необхідні консультації.


Графік перевірок по підрозділах
Графік перевірок в радахІнформація

про звернення громадян, що надійшли  до районної державної

адміністрації  за 9 місяців 2016 року

 

За 9 місяців 2016 року до районної державної адміністрації на­дій­шло 503 пись­мових звернення та 174 громадянина побувало на особистому при­йомі у керівництва райдержадміністрації. 

На виконання вимог Закону України  „Про звернення громадян” за ре­зульта­тами розгляду звернень їх авторам було надано 503 письмових вiдповiдей, вжито невідкладних заходів щодо вирішення проблем та вирішено позитивно порушені пи­тання у 413 випадках, 36 звернень надіслано органам місцевого са­моврядування  для відпрацювання відповідно до їх компетенції. Жодної від­мови  у розгляді звер­нень  не зафіксовано.

Характер питань, порушених у зверненнях, досить різноманітний.Най­більше  надійшло  звернень з питань земельних відносин.

Залишаються актуальними в зверненнях громадян питання соціального захисту, особливо щодо надання матеріальної допомоги та призначення  субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, транспорту і зв’язку, праці і заробітної плати, комунального господарства, житлової політики, освіти.

Значна частина  звернень надійшла від соціально-вразливих верств насе­лення. Протягом 9 місяців поточного року з питань соціального захисту, надання матеріальної допомоги та допомоги  на лікування  до керівництва районної державної адмі­ні­страції  зверну­лось 28 - учасників війни, учасників бойових дій, 11 - інвалідів I,II,III групи, 2 - ветерани праці, пенсіонери, 2 – дитини війни,  3 - від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь, 2 - від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

Чимало громадян пільгових категорій з подібними про­ханнями  зверта­лось і до керівництва районної ради. Всі такі звернення розглядались  на засі­даннях районної  комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги жи­телям району. Саме за її рішенням за 9 місяців 2016 надано гро­шову допомогу 288 жителям району,  на загальну суму 182,2  тис. гривень.

У своїх зверненнях жителі району порушили 677 питань, се­ред  яких  левову частку  становлять  питання  аграрної політики та  земельних відносин – 60,1 відсотка. Районною державною райдержадміністрацією вишу­кувались  всі наявні можливості щодо позитивного вирішення порушених у зверненнях жителів району питань.   Зокрема, за результатами розгляду цих  звернень  го­ловою районної держа­вної адміністрації за 9 місяців 2016 року видано 86 розпоряджень щодо вирішення земельних питань.

У звітному періоді до райдержадміністрації надійшло 39 колективних звернень, їх  авторами є 1854 жителів району. Найбільше колективних звернень  надійшло від жителів міста Красилів (9), селища Антоніни  (5), сіл Веселівка (6), Гриценки (1), Глібки (1), Дружне (1), Заслучне (2), Котюржинці (1), Кременчуки (1), Кузьмин (1), Лагодинці (2), Мала Клітна (1), Росолівці (2), Севрюки (1), Чернелівка (1),  Щиборівка (3), іногородні (1).

За 9 місяців поточного року зареєстровано 315 звернень, що надійшли  до рай­держадміністрації через вищестоящі органи  влади, що дещо більше ніж у від­повідному періоді минулого року (у 2015 – 205). Зокрема,  АПУ - 3, КМУ – 1, СКМУ – 2, ВРУ – 1  та 16 - від облдержадміністрації, 290 – від Хмельницького обласного контактного центру.

З метою більш широкого залучення органів виконавчої влади на місцях до вирішення питань, що відносяться до їх компетенції 36 звернень згідно ч.3 статті 7 За­кону України „Про  звернення громадян”  направлялось для розгляду Красилівській міській, Антонінській селищній раді, Волицькій, Васьківчицькій, Великомедведівській, Веселівській, Гриценківській, Глібківській, Заслучненській,  Котюржинецькій, Кузьминській, Лагодинецькій, Митинецькій, Манівецькій, Михайловецькій, Росолівецькій, Терешківській,  Чернелівській, Щиборівській, Яворовецькій сільським радам із по­слідуючим ін­формуванням райдержадміністрації.

Головою та заступниками райдержадміністрації особлива увага приділя­ється питанням наближення органів влади до населення. З цією метою проведено  спільно з  головою районної ради, представниками управлінь Пенсійного фонду України, соціального захисту населення райдержадміністрації, відділу Держгеокадастру у Красилівському районі 21 виїзний прийом на яких побувало 215 громадян.

Крім того, за 9 місяців 2016 року керівництвом райдержа­дміні­страції проведено 60 „гарячих” телефонних  ліній  «Запитай у влади»,  під час яких відбу­ва­лось живе спілкування із жителями району.

З метою  покращення стану роботи із зверненнями громадян та на  виконання в районі Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008-р „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” необхідно забезпечити:

- недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

- створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

- особистий контроль керівників за розглядом звернень інвалідів Великої Вітчизняної війни, ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, приділення особливої уваги вирішенню їх проблем;

- запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;

- з'ясовування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;

- вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян;

- удосконалення функціонування гарячих ліній, проведення широкої роз'яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом;

Органи виконавчої влади  зобов’язані створити необхідні умови для того, щоб людина мала впевненість у забезпеченні та захисті своїх прав, зокрема, права на звернення, надати гарантію кожному реалізувати це право.

Тому, керівництво райдержадміністрації  і надалі  триматиме на постійному контролі  роботу з виконання вимог Закону України  „Про звернення громадян”  та Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гаранту­вання конституційного права на звернення до органів державної влади та орга­нів місцевого самоврядування”  як у структурних підрозділах райдержадмініст­рації, так і  у виконкомах місцевих рад.

Вважаю за необхідне  доповідну записку  про звернення громадян, що на­дійшли до райдержадміністрації за 9 місяців 2016 року, направити у виконкоми міської, селищної та сільських рад для відповідного реагування.

привітання голови
...
Центр надання адміністративних послуг
Економіка та інфраструктура району
Комітет з конкурсних торгів
Соціально-економічний розвиток району
Likno Web Button Maker sample page
Календар
«  Липень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0