Сектор оборонно-мобілізаційної, режимно секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

Завідувач: Гаруліч Максим Вікторович

тел: 4-23-69

Основне завдання підрозділу:

Недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до відомостей, що становлять державну таємницю.

Своєчасне розроблення і реалізація разом з іншими відділами, секторами та управліннями заходів, що забезпечують охорону державної таємниці.

Запобігання розголошенню відомостей, що становлять державну таємницю, випадкам втрат матеріальних носіїв державної таємниці, заволодінню державною таємницею іноземними юридичними та фізичними особами, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до цієї таємниці.

Виявлення та закриття каналів витоку державної таємниці у процесі діяльності.

Забезпечення запровадження заходів особливого режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин.

Організація секретного діловодства. Здійснення контролю за станом режиму секретності у секторах, відділах та управліннях.

Організація взаємодії органів державної виконавчої влади районну, правоохоронних і контролюючих органів з питань боротьби з злочинністю, корупцією, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони громадського порядку.

Організація державного контролю за дотриманням чинного законодавства щодо виконання вимог по забезпеченню правопорядку і безпеки громадян.

Забезпечення виконання законодавства з питань оборонної та мобілізаційної роботи.

Організація планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації.

Організація, координація, методологічне, методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

Розробка і координація розробки мобілізаційного плану на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки, здійснення методологічного, методичного та нормативного забезпечення цієї роботи.

Організація і контроль створення об’єктів і потужностей мобілізаційного призначення, страхового фонду документації, а також мобілізаційних запасів стратегічних і найважливіших видів сировини, матеріалів, устаткування, продовольства, речового та іншого майна.

Розробка оперативно-мобілізаційних документів та здійснення методичного та організаційного забезпечення переведення відповідних місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства на режим роботи в умовах особливого періоду.

Організація підготовки запасних пунктів управління до роботи в умовах особливого періоду.

Контроль за розробкою і здійсненням заходів щодо нормативного забезпечення населення в особливий період.

Участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації і в воєнний час.

Участь у розробці концепцій і заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил на відповідних територіях і використання людських, матеріальних, природних і фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей в особливий період.

Взаємодія із відділом надзвичайних ситуацій у питаннях узгодження планів цивільної оборони з мобілізаційними планами та довготерміновими і річними програмами мобілізаційної підготовки.

Визначення рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій.

Контроль за додержанням відповідними управліннями, відділами, службами, секторами районної державної адміністрації, міськвиконкому законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також пільг і допомоги сім’ям військовослужбовців строкової служби.

Сприяння підготовці молоді до військової служби, проведення призову на строкову військову службу.

Координація шефської допомоги Військово-Морським Силам та Прикордонним військам України. Координація і контроль за проведенням заходів щодо забезпечення потреб оборони держави, у тому числі мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Контроль за виконанням підприємствами замовлень Збройних Сил та інших військових формувань, створених згідно із законодавством, на виробництво і поставку необхідної їм продукції, електроенергії та теплоенергії.

Організація підготовки та підготовка аналітичних характеристики економічного та військово-економічного потенціалу районну.

Підготовка звітів про хід виконання заходів мобілізаційної підготовки районну.

Участь у службових розслідуваннях фактів розголошення державної таємниці, втрати документів і виробів, що містять державну таємницю, інших порушень режиму секретності та надзвичайних випадків, пов’язаних з порушенням вимог режиму секретності.Управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації 

Начальник: Бондар Микола Іванович

тел: 4-23-41

Основним завданням відділу є:

1. Забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

2. Участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;

3. Організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

4. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.Відділ економіки, торгівлі та розвитку інфраструктури

Начальник: Максимчук Наталія Василівна

тел: 4-22-97

Основним завданням відділу є участь у:

            1. Забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України;

2. Реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

3. Формуванні і проведенні державної регіональної політики;

4. Проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

5. Забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

6. Здійсненні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

7. Забезпеченні реалізації державної цінової політики;

8. Забезпеченні виконання завдань з приватизації державного майна;

9. Забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

10. Розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку промисловості, галузей транспорту та зв’язку;

11. Виконанні державних програм енергозбереження;

12. Реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики у промисловості, енергозбереження, в галузях транспорту та зв’язку;

13. Визначенні поточної та перспективної потреби у продукції, що виробляється, і послугах, що надаються підприємствами промисловості, галузей транспорту та зв’язку, на внутрішньому та зовнішньому ринку, розробленні програм, спрямованих на освоєння та випуск імпортозамінної продукції, популяризація ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

14. З організаційних заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва та надання послуг підприємствам промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту та зв’язку;

15. Взаємодії з Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації з питань координації роботи автомобільного транспорту.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Начальник: Книш Іван Федорович

тел: 4-45-56

Основним завданням управління є:

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

2. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім'ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

3. Призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

4. Організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

5. Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

6. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

7.  Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;

8. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

9. Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.Управління фінансів райдержадміністрації

Начальник: Кобильчук Наталія Василівна

тел: 4-22-39

Основним завданням управління є:

1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Красилівського району;

2. Складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд Красилівській районній державній адміністрації;

3. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

4. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

5.Здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням відповідного районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 

Начальник: Заїка Олена Михайлівна

тел: 4-22-42

Основним завданням управління є:

1. Реалізація державної політики в галузі освіти, молоді, фізичної культури та спорту з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

3. Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної   території   і   належать   до   сфери   управління   державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;

4. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

5. Аналіз стану освіти в районі , прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

6. Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

7. Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту  загальної  середньої освіти  всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

8.   Участь у розробленні  та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

9. Проведення атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;

10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я    та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;

11. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

12. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

13. Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

14. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

15. Сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського  руху;

16. Забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

17. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
Сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації 

Завідувач: Дузєва Марія Миколаївна

тел: 4-29-68

Основним завданням відділу є:

Забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії, забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

 

Сектор з питань цивільного захисту населення та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації 

Завідувач: Сокол Сергій Анатолійович

тел: 4-22-65

Основним завданням відділу є:

 
Відділ культури національностей та релігій  райдержадміністрації 

Завідувач: Грицюк Інна Петрівна

тел: 4-22-71

Основним завданням відділу є:

 1) реалізація державної політики у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини,  державної мовної політики, кінематографії,  а також сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання;

          2) забезпечення:

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; 
доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
3) сприяння:
відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, митецтв, охорони культурної спадщини; 

гармонізації міжнаціональних, міжконфесійних відносин;

4) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

5) здійснення заходів  щодо  розселення   та   облаштування   на  території  району,  депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну,  сприяння їх адаптації та інтеграції  в  українське суспільство;


6) забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання;


 

Архівний відділ райдержадміністрації

Завідувач:  Федорина Тетяна Володимирівна

 тел: 4-22-68

  Основним завданням відділу є:

- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району; 

 - забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

 - забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

привітання голови
...
Центр надання адміністративних послуг
Економіка та інфраструктура району
Комітет з конкурсних торгів
Соціально-економічний розвиток району
Likno Web Button Maker sample page
Календар
«  Червень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0