ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Красилівській 
райдержадміністрації

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації
                                                                            (інформаційні картки)
- Видача будівельного паспорта індивідуальним забудовникам.
- Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
- Отримання паспорта прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
- Довідка про дотримання (або недотримання) будівельних норм при самочинному будівництві

Служба у справах дітей райдержадміністрації
                                                                            (інформаційні картки)
- Надання дозволу на відчуження майна дитини; про надання дозволів на продаж, купівлю, обмін, здійснення правочинів, щодо рухомого майна право користування або власності яким мають діти; про надання подання про призначення опіки над майном.
- Надання довідки про те, чи особа позбавлена (не позбавлена) батьківських прав.

Відділ з питань державної реєстрації райдержадміністрації
                                                                             (інформаційні картки)
- Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
- Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
- Видача довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
- Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи.
- Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи.
- Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо виділу.
- Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
- Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.
- Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
- Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті.
- Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що не повязані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягають державні реєстрації.
- Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи.
- Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
- Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
- Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.
- Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.
- Державна реєстрація юридичної особи.

Красилівський РС УДМС України в Хмельницькій області
                                                                             (інформаційні картки)
- Оформлення та видача паспорта громадянина України
- Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.
- Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.
- Зняття з реєстрації місця проживання особи

Відділ Держгеокадастру у Красилівському районі
                                                                             (інформаційні картки)
(рахунки на оплату для отримання відомостей з ДЗК)

- Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного
Кадастру
- Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну
ділянку.
- Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.
- Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
- Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
- Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно- правовими актами, з видачею витягу.
- Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.
- Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
     1) витягу з Державного земельного кадастру про:
        землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
        обмеження у використанні земель
        земельну ділянку
     2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
     3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
- Видача довідки про:
     1) наявність та розмір земельної частки (паю)
    2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового          
призначення (використання)
- Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
- Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.
- Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників
- Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Старокостянтинівське міжрайонне управління Держсанепідемслужби у Хмельницькій області
                                                                             (інформаційні картки)
- Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Красилівський районний сектор ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
                                                                             (інформаційні картки)
- Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Красилівська міська рада
                                                                             (інформаційні картки)
- Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою.
- Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
- Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності.
- Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.
- Реєстрація місця проживання особи.
- Реєстрація місця перебування особи

Управління ДАБІ у Хмельницькій області
                                                                             (інформаційні картки)
- Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт.
- Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт.
- Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації.
- Дозвіл на виконання будівельних робіт.
- Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності.

Управління Держгірпромнагляду у Хмельницькій області
                                                                              (інформаційні картки)
- Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації
                                                                              (інформаційні картки)
- Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
- Дозвіл на спеціальне водокористування.
- Висновок державної екологічної експертизи.
- Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу.
- Декларація про утворення відходів.
- Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Державна інспекція сільського господарства у Хмельницькій області
                                                                              (інформаційні картки)
- Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок.

УДАЇ УМВС України у Хмельницькій області
                                                                              (інформаційні картки)
- Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.
- Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області
                                                                              (інформаційні картки)
- Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі.
- Видача рішення про надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Управління ветеринарної медицини в Красилівському районі
                                                                              (інформаційні картки)
- Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.
- Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів):
з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.
- Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агро продовольчих ринків.

Старокостянтинівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідемслужби у Хмельницькій області
                                                                              (інформаційні картки)
- Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у т.ч. військового та оборонного призначення.
- Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел іонізуючих випромінювань

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
                                                                              (інформаційні картки)
- Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони.
- Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

Головне управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області
                                                                               (інформаційні картки)
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо.
- Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Хмельницькій області
                                                                                (інформаційні картки)
- Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах).
- Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій).

Красилівська райдержадміністрація
                                                                               (інформаційні картки)
Розпорядження про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.


Хмельницька облдержадміністрація
                                                                                (інформаційні картки) 
Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність (оренду)  громадянам.

Примітка : В перелік можуть вноситись зміни та доповнення.

привітання голови
...
Центр надання адміністративних послуг
Економіка та інфраструктура району
Комітет з конкурсних торгів
Соціально-економічний розвиток району
Likno Web Button Maker sample page
Календар
«  Червень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0